Draai voor klassieke weergave

Over de krishnamurti pagina

Krishnamurti werd in Zuid-India geboren als het achtste kind van Jiddu Naraniah, een Brahmaanse gouvernements-ambtenaar. Na het overlijden van zijn moeder Sanjeevamma in 1905 verhuisden Krishnamurti en zijn familie in 1909 naar Adyar (nabij Madras), waar zijn vader ging werken bij hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging. De vereniging stond toen onder leiding van Annie Besant en Charles Webster Leadbeater. Na kennismaking met de kinderen van Naraniah maakte de jonge Krishnaji zoveel indruk op hen, dat zij probeerden het voogdijschap over Krishnamurti en zijn broer Nitya te verwerven. Nog in hetzelfde jaar werden de beide kinderen toegewezen aan Annie Besant. Hierna werd Krishnamurti door de theosofische beweging De Orde van de Ster in het Oosten wereldwijd gepromoot als nieuwe wereldleraar, waarbij men beweerde in hem een incarnatie van de Maitreya Bodhisattva te hebben herkend.

Laatste update:
17 mei 2019

Over de beheerder

Eenmaal een goeroe gekozen,is er vaak geen terug. Meditatie,het proberen minder te oordelen,compassie komt als het oordeel wegvalt,dan liefde. Krishnamurti "Hij die een ander volgt stopt de waarheid te volgen"

Contact met de beheerder